ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 165
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว4 ตุลาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ ๙ ซอย ๒ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
ซื้อมู่ลี่อลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2565
จ้างตรวจเช็ครถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๐๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (สำหรับงานซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (สำหรับงานซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (สำหรับงานซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565