รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ช่องด่าน พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฅฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน พ.ศ. 2565
รายงานผลแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564