ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน


Chongdan Subdistrict Administrative Organization


หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี 71160


เบอร์โทรศัพท์ : 034-603815 เบอร์โทรสาร : 034-603815 ต่อ 111 กองคลัง : 034-603819


Email : admin@chongdan.go.th, saraban_06710303@dla.go.th
พิกัด 14.382422, 99.516158