วันที่ประกาศหัวข้อ
9 เมษายน 2567จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2567จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2567ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาส้มพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
3
เดือนนี้
199
เดือนก่อน
783
ปีนี้
4,538
ปีก่อน
15,964