แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลให้เร่งรัดการส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 (6th MCU Contest)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
เมื่อวาน
10
เดือนนี้
100
เดือนก่อน
329
ปีนี้
5,022
ปีก่อน
15,964