ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 220
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑ - ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตภายในตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตภายในตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑ - ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑ - ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมแซมพร้อมเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567