ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๒ สายบ้านหนองบัว –บ้านสามยอด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลช่องด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!