ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.55-002 สายบ้านหนองบัว-บ้านสามยอด หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลช่องด่าน กว้าง 7 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

5 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!