ประกาศเผยแพร่หารจัดจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 55-0003 สายบ้านหนองเข้ – บ้านสามยอด หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น

24 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!