ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลอย กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว้า 990 ตารางเมตร องค

22 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง