องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน "รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว"

3 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน "รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว"

หากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง

แจ้ง 1300 สูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!