การประชุมการงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (no gift policyX

22 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิด แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!