โครงการ "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง"

18 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนัดพบ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ในวันพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง