วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เริ่มก่อร่างสร้างสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.2512 มี หลวงพ่อหงส์ มหิธิโก เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ ปี พ.ศ.2517 จึงได้ยกฐานะเป็นวัดช่องด่านราษฎร์บำรุง หลวงพ่อหงส์ได้สร้าง กุฏิ ศาลา และพระอุโบสถจำลองขึ้นมาจนกระทั่งมีพระภิกษุจำนวน 10 กว่ารูป จำพรรษามาตลอดหลายพรรษา จนมาถึงปี พ.ศ. 2522 หลวงพ่อหงส์ได้ย้ายไป ปี พ.ศ.2523 ได้มีพระอาจารย์ประยุทธ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.2524 พระอาจารย์ประยุทธ ได้ย้ายไป ปี พ.ศ.2525 ได้มีพระอาจารย์ข้อ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.2525 พระอาจารย์ข้อได้ย้ายไป ปี พ.ศ.2526 ได้มีพระอาจารย์อุไร มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.2527 พระอาจารย์อุไรได้ย้ายไป ปี พ.ศ.2528 พระอาจารย์ทองใบ สุธีโรได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสได้ 18 พรรษา พ.ศ.2545 พระอาจารย์ทองใบ สุธีโร ได้มรณภาพ ปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระอาจารย์ประยงค์ โสรโต มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.2548 พระอาจารย์ประยงค์ โสรโตได้มรรภาพ ปี พ.ศ.2549 ได้มีพระมหาไพรัช มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสปี พ.ศ.2552 พระมหาไพรัชได้ย้ายไป ปี พ.ศ.2552 พระอาจารย์สมเจต สมจิตโต มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.2553 พระอาจารย์สมเจต สมจิตโต ได้มรรภาพ ปี พ.ศ.2553 (ปัจจุบัน) ได้มีพระอาจารย์บานเย็น ถาวรสีโล รักษาราชการแทนเจ้าอาวาส

     ปัจจุบันมีหอฉันท์ 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง กุฏิล้อมรอบหอสวดมนต์ 10 หลัง ศาลา 1 หลัง ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง เมรุ 1 หลัง อุโบสถ