ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถติดต่อ - สอบถาม งานในส่วนราชการของพื้นที่ตำบลช่องด่าน

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

      หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

      โทร.034-603815