การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการการปิดบัญชี ประจำปี 63 และบันทึกบัญชี และการทำรายงานการเงินแบบใหม่หลังการปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายตามบัญชีภาครัฐที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2564